Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Cây cảnh

KHBVPTR nhiều năm kinh nghiệm trong việc chia sẻ cách chọn giống, cách trồng và chăm sóc cây cảnh

CHÚNG TÔI CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT

CÁC BÀI NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU TRÊN KHBVPTR


Nghiên cứu về vườn tược và chăm sóc nhà cửa. Trong đó có các loại cây cảnh, cây bonsai, cây ăn quả, cây công nghiệp và các loại hoa đẹp.

Nhiên cứu về phong thủy và nội thất. Cách trồng cây hợp tuổi hợp mênh, ý nghĩa của các loại cây, loại hoa đối với con người.

Thiết kế tiểu cảnh sân vườn, nội thất và ngoại thất

Đội ngũ tác giả trên khvptr

There is never been a better time to eat organic. Organic means working with nature. We’re coming into a fantastic time for European food.

  • Mơ Kiều- Giảng viên đại học nông lâm
  • Trần Thị Ánh Hồng- Kỹ sư nông nghiệp chuyên về chăm sóc hoa cảnh.
  • Phạm Hoàng Phương Lankỹ sư trồng hoa phong lan.
  • Phan Vũ Ngọc Linh- cộng tác viên thuộc nhóm sinh viên vận động trồng cây và bảo vệ rừng

Thông tin mạng xã hội


GG Profilehttps://www.blogger.com/profile/12702595476910824106
Bloggerhttps://khbvptrvn.blogspot.com/
Instagramhttps://www.instagram.com/khbvptr/
WordPresshttps://khbvptr.wordpress.com/
Mozellohttp://khbvptr.mozello.com/
Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=QyAgaH8AAAAJ&hl
Pearltreeshttps://www.pearltrees.com/khbvptr
Dribblehttps://dribbble.com/khbvptr
getpockethttps://getpocket.com/@khbvptr
pinteresthttps://www.pinterest.com/khbvptr/
Webflowhttps://webflow.com/khbvptr
twitterhttps://twitter.com/khbvptr
Tumblrhttps://khbvptr.tumblr.com/
Diigohttps://www.diigo.com/user/khbvptr
folkdhttps://www.folkd.com/user/khbvptr
youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCpprC9-0jr3noGRc2KZPQ0A
Scoop ithttps://www.scoop.it/u/khbvptr
Flickrhttps://www.flickr.com/people/khbvptr/
Deviantarthttps://www.deviantart.com/khbvptr
500pxhttps://500px.com/p/khbvptrvn/
Aboutmehttps://about.me/khbvptr/
Scribdhttps://www.scribd.com/user/527527628/KHBVPTR
vi.gravatarhttps://vi.gravatar.com/khbvptr
instapaperhttps://www.instapaper.com/p/khbvptr
Reddithttps://www.reddit.com/user/khbvptr
plurkhttps://www.plurk.com/khbvptr
soundcloudhttps://soundcloud.com/khbvptr
Evernotehttps://www.evernote.com/shard/s351/sh/b7af5e4e-2d15-678b-18f0-f4174b0eb3a7/24155c3e6267ceed8afc5df59457b96b
vimeohttps://vimeo.com/user126322219
behancehttps://www.behance.net/bvptrkh
Trellohttps://trello.com/bvptrkh
Foldershttps://drive.google.com/drive/folders/1JMqgaq7sf1DsdrSfX0Qr3kKxY98LbE-_
Googlesitehttps://sites.google.com/view/khbvptr
Drawingshttps://docs.google.com/drawings/d/1Y9hGH1iQAIxWaGEEokqkBPCW9pOI8RakT9a-rlDwjZ8/
Preseantationhttps://docs.google.com/presentation/d/1XeRJ9gkQwFJ3C41F1yrzYZyndvzuKxWrEKcsB3WdtU4/
Documentshttps://docs.google.com/document/d/1MVeN9IcLB68bhLFh76lGEV0CSh9AuJJVAQQ7yXbL1TU/
Spreadsheethttps://docs.google.com/spreadsheets/d/10vzrNnVolOqcrFWVjIRBDHMBQyWa4N99gJTOsMiXuFQ/
Formhttps://docs.google.com/forms/d/1BKCA8NumOj9Yy-Krw2K8rm4EKQdQnrTFV3tC6cTsp-c/
Liên hệ GGsitehttps://sites.google.com/view/khbvptr/lien-he
Trang chủ GGsitehttps://sites.google.com/view/khbvptr/
video Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=qUomNO2B2Kk
Mapshttps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Mv5O4wp7PvGdba0FuP4ZerOj5hjkeqI4&usp=sharing
mybluemixhttps://simple-toolchain-20210130040328598.mybluemix.net/
bonsainuthttps://www.bonsainut.com/members/khbvptr.35175/
bonsaiempirehttps://www.bonsaiempire.com/forum/profile/38994-khbvptr
caycanhvietnamhttp://forum.caycanhvietnam.com/index.php?members/khbvptr.739459//
gardening-forumshttps://www.gardening-forums.com/members/khbvptr.11259//

Địa chỉ

88 Kim Giang, Đại Kim, Thanh Xuân, Hà Nội